Hoteldeal.be

Privacy- en cookieverklaring Bookunited B.V.

Bookunited neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Wie zijn wij?

Bookunited is de besloten vennootschap Bookunited B.V., kantoorhoudende te (7324 AE) Apeldoorn aan Boogschutterstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52390756.

Middels onze website (hoteldeal.nl) worden er persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Privacy is voor Bookunited B.V. (hierna: Bookunited) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Bookunited allemaal doen met de informatie die we via onze diensten over jou te weten komen.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het verlenen van toegang tot onze website het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de gemaakte boekingen op onze website. het voeren van gesprekken via de op onze de website geboden chatoptie het opnemen van contact met jou, indien hierom wordt verzocht het opnemen van contact met jou, voor, tijdens of na jouw vakantie met betrekking tot huidige vakantie of een nieuwe vakantie het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website het verbeteren en evalueren van onze website en diensten, onder andere middels klanttevredenheidsonderzoeken het in kaart brengen van onze doelgroep en bijbehorende interesses, o.a. om het internetaanbod voor jou interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij jouw interesses via zowel onze eigen websites als websites van derden het toesturen van (een van) onze algemene en/of gepersonaliseerde nieuwsbrieven indien je je hiervoor hebt ingeschreven Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

NAW-gegevens Geboortedatum Nationaliteit Land Geslacht E-mailadres Telefoonnummer Klantnummer Informatie over de door jou geboekte reis (zoals vertrekdatum, verblijfsduur, accommodatiegegevens, vluchtgegevens, reizigersgegevens, vervoersinformatie Informatie over de laatst door jou bekeken vakantie en/of aangegeven reisvoorkeur IP-adres Cookie ID’s Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van een bericht bijvoorbeeld via de chatfunctie, het contactformulier, sociale media, winactie aanmeldformulieren of feedback tools Eventuele medische persoonsgegevens die door jou worden verstrekt bij het boeken van een reis, waaronder bijvoorbeeld allergieën, dieetvoorkeuren of fysieke ongemakken Verstrekken wij gegevens aan derde partijen? Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:

Externe ICT-dienstverleners

De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder Daarnaast kunnen wij jouw gegevens ook verstrekken aan derde partijen, die zelfstandig bepalen hoe ze met jouw gegevens zullen omgaan. Wij hebben geen invloed op het gebruik van jouw gegevens door deze partijen aangezien zij zelf bepalen voor welk doel zij deze precies nodig hebben en aan wie zij deze weer verstrekken. Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt door deze partijen wanneer je deze zelf beschikbaar stelt aan deze partijen of wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dit kunnen de volgende bedrijven zijn:

Hotels Betaaldiensten Touroperators Autohuurmaatschappijen Vliegmaatschappijen

Welke e-mails kan ik ontvangen?

Vanuit Bookunited versturen wij verschillende e-mails. Deze e-mails zijn opgesplitst in twee onderwerpen: serviceberichten en nieuwsbrieven.

Serviceberichten

Deze e-mails dienen enkel om je te informeren over belangrijke veranderingen of updates gerelateerd aan de diensten die je bij ons hebt afgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld wijzigingen in jouw boeking, belangrijke aanvullende reisinformatie, wijzigingen in onze voorwaarden.

Nieuwsbrieven

Indien je ons voorafgaande toestemming hebt verleend, houden wij je via onze nieuwsbrieven op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en verschillende vormen van dienstverlening. We stellen de nieuwsbrieven samen op basis van jouw persoonlijke gegevens, zoals jouw eerdere bestellingen, surfgedrag en klikgedrag op onze website. Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, meld je dan hier af. Daarnaast bieden wij ook onderaan iedere nieuwsbrief een afmeldmogelijkheid.

Hoe zijn jouw gegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie en slaan wij jouw wachtwoord enkel gehasht op.

Wat zijn jouw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage: Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd opvragen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Bookunited over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Wijzigen: Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Bookunited. Je kunt verzoeken dat Bookunited je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Beperken van de verwerking: Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Bookunited te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Recht van bezwaar: Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Bookunited of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Gegevensoverdracht: Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Bookunited te verkrijgen. Bookunited zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. Toestemming intrekken: In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Bookunited je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Bookunited worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Bookunited worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Welke cookies worden er gebruikt?

Plaatser Type cookies Omschrijving cookies Duur cookies Bing Ads (Microsoft LLC) advertentie Deze cookies zorgen ervoor dat je relevante advertenties via Bing ziet. Bing verkrijgt hiermee informatie over de door jou bezochte pagina’s waaronder de URL-waarde, producten die je aanschaft en de waarde van deze producten. Meer info? Zie de privacy policy van Microsoft over Bing. Facebook Connect (Facebook LLC) advertentie Deze cookies zorgen ervoor dat je relevante advertenties op Facebook ziet. Facebook verkrijgt hiermee informatie over de door jou bezochte pagina’s waaronder de URL-waarde, producten die je aanschaft en de waarde van deze producten. Meer info? Zie de privacy policy van Facebook. 1000 dagen Google Adwords Conversion (Google LLC) advertentie Deze cookies meten hoeveel mensen op een advertentie van Google AdWords klikken en dus op de website van D-reizen uitkomen. Hierdoor weten we hoe efficiënt onze reclamecampagnes zijn. Meer info? Zie de privacy policy van Google.
Google Analytics (Google LLC) analytisch Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens waaronder dat het Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer info? Zie de privacy policy van Google.
Google Dynamic Remarketing (Google LLC) advertentie Deze cookies zorgen er o.a. voor dat je niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt en dat je via verschillende kanalen advertenties te zien krijgt van producten waarna je op onze website hebt gekeken. Meer info? Zie de privacy policy van Google.
Google Tag Manager (Google LLC) functioneel Deze cookies zijn functioneel, en helpen ons om bepaalde plug-ins en cookies te installeren op onze website. Meer info? Zie de privacy policy van Google.
Hotjar (Hotjar Ltd.) analyse Deze cookies gebruiken we om algemene statistieken te genereren en om inzicht te verkrijgen in het gebruik van onze website zodat we onze website en diensten kunnen optimaliseren. Hotjar kan hiervoor jouw IP-adres, datum en toegangstijd van jouw bezoek aan onze website registreren evenals de schermresolutie van jouw apparaat, apparaattype, voorkeurstaal, muisklikken, muisbewegingen, scrollactiviteit, informatie over bezochte pagina's, land, besturingssysteem en de door jou gebruikte webbrowser. Meer info? Zie de privacy policy van Hotjar. 2 jaar Visual Website Optimizer (Wingify Software Private Ltd.) Analyse Deze cookies bieden ons de mogelijkheid op A/B-testing, onder andere om verbeteringen van onze website te testen. Meer info? Zie de privacy policy van Visual Website Optimizer.

Kan ik cookies uitschakelen?

In jouw browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld, daarnaast kunnen wij hierdoor onze nieuwsbriefinhoud niet meer afstemmen op jouw websitegedrag.

Hoe kan ik mijn cookies verwijderen?

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, worden de cookies automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Hoe zit het met websites waar jullie naar toe linken?

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Bookunited je gegevens gebruikt, dan kun je ons bereiken op de gegevens onderaan het document. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Bookunited jouw gegevens verwerkt, kun je ons bereiken op de gegevens onderaan het document. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kun je ons bereiken?

Bookunited B.V. Boogschutterstraat 1 7324 AE Apeldoorn info@bookunited.com +31880331501

iDeal Mister Cash Visa Mastercard Maestro PayPal